Named Web Colors

Modern browsers support 140 named colors, which are listed below. Use them in your HTML and CSS by name, Hex color code or RGB value.

INDIANRED
#CD5C5C
205, 92, 92
LIGHTCORAL
#F08080
240, 128, 128
SALMON
#FA8072
250, 128, 114
DARKSALMON
#E9967A
233, 150, 122
LIGHTSALMON
#FFA07A
255, 160, 122
CRIMSON
#DC143C
220, 20, 60
RED
#FF0000
255, 0, 0
FIREBRICK
#B22222
178, 34, 34
DARKRED
#8B0000
139, 0, 0
PINK
#FFC0CB
255, 192, 203
LIGHTPINK
#FFB6C1
255, 182, 193
HOTPINK
#FF69B4
255, 105, 180
DEEPPINK
#FF1493
255, 20, 147
MEDIUMVIOLETRED
#C71585
199, 21, 133
PALEVIOLETRED
#DB7093
219, 112, 147
LIGHTSALMON
#FFA07A
255, 160, 122
CORAL
#FF7F50
255, 127, 80
TOMATO
#FF6347
255, 99, 71
ORANGERED
#FF4500
255, 69, 0
DARKORANGE
#FF8C00
255, 140, 0
ORANGE
#FFA500
255, 165, 0
GOLD
#FFD700
255, 215, 0
YELLOW
#FFFF00
255, 255, 0
LIGHTYELLOW
#FFFFE0
255, 255, 224
LEMONCHIFFON
#FFFACD
255, 250, 205
LIGHTGOLDENROD
YELLOW

#FAFAD2
250, 250, 210
PAPAYAWHIP
#FFEFD5
255, 239, 213
MOCCASIN
#FFE4B5
255, 228, 181
PEACHPUFF
#FFDAB9
255, 218, 185
PALEGOLDENROD
#EEE8AA
238, 232, 170
KHAKI
#F0E68C
240, 230, 140
DARKKHAKI
#BDB76B
189, 183, 107
LAVENDER
#E6E6FA
230, 230, 250
THISTLE
#D8BFD8
216, 191, 216
PLUM
#DDA0DD
221, 160, 221
VIOLET
#EE82EE
238, 130, 238
ORCHID
#DA70D6
218, 112, 214
FUCHSIA
#FF00FF
255, 0, 255
MAGENTA
#FF00FF
255, 0, 255
MEDIUMORCHID
#BA55D3
186, 85, 211
MEDIUMPURPLE
#9370DB
147, 112, 219
REBECCAPURPLE
#663399
102, 51, 153
BLUEVIOLET
#8A2BE2
138, 43, 226
DARKVIOLET
#9400D3
148, 0, 211
DARKORCHID
#9932CC
153, 50, 204
DARKMAGENTA
#8B008B
139, 0, 139
PURPLE
#800080
128, 0, 128
INDIGO
#4B0082
75, 0, 130
SLATEBLUE
#6A5ACD
106, 90, 205
DARKSLATEBLUE
#483D8B
72, 61, 139
MEDIUMSLATEBLUE
#7B68EE
123, 104, 238
GREENYELLOW
#ADFF2F
173, 255, 47
CHARTREUSE
#7FFF00
127, 255, 0
LAWNGREEN
#7CFC00
124, 252, 0
LIME
#00FF00
0, 255, 0
LIMEGREEN
#32CD32
50, 205, 50
PALEGREEN
#98FB98
152, 251, 152
LIGHTGREEN
#90EE90
144, 238, 144
MEDIUMSPRING
GREEN

#00FA9A
0, 250, 154
SPRINGGREEN
#00FF7F
0, 255, 127
MEDIUMSEA
GREEN

#3CB371
60, 179, 113
SEAGREEN
#2E8B57
46, 139, 87
FORESTGREEN
#228B22
34, 139, 34
GREEN
#008000
0, 128, 0
DARKGREEN
#006400
0, 100, 0
YELLOWGREEN
#9ACD32
154, 205, 50
OLIVEDRAB
#6B8E23
107, 142, 35
OLIVE
#808000
128, 128, 0
DARKOLIVE
GREEN

#556B2F
85, 107, 47
MEDIUM
AQUAMARINE

#66CDAA
102, 205, 170
DARKSEAGREEN
#8FBC8B
143, 188, 139
LIGHTSEAGREEN
#20B2AA
32, 178, 170
DARKCYAN
#008B8B
0, 139, 139
TEAL
#008080
0, 128, 128
AQUA
#00FFFF
0, 255, 255
CYAN
#00FFFF
0, 255, 255
LIGHTCYAN
#E0FFFF
224, 255, 255
PALETURQUOISE
#AFEEEE
175, 238, 238
AQUAMARINE
#7FFFD4
127, 255, 212
TURQUOISE
#40E0D0
64, 224, 208
MEDIUMTURQUOISE
#48D1CC
72, 209, 204
DARKTURQUOISE
#00CED1
0, 206, 209
CADETBLUE
#5F9EA0
95, 158, 160
STEELBLUE
#4682B4
70, 130, 180
LIGHTSTEELBLUE
#B0C4DE
176, 196, 222
POWDERBLUE
#B0E0E6
176, 224, 230
LIGHTBLUE
#ADD8E6
173, 216, 230
SKYBLUE
#87CEEB
135, 206, 235
LIGHTSKYBLUE
#87CEFA
135, 206, 250
DEEPSKYBLUE
#00BFFF
0, 191, 255
DODGERBLUE
#1E90FF
30, 144, 255
CORNFLOWERBLUE
#6495ED
100, 149, 237
MEDIUMSLATEBLUE
#7B68EE
123, 104, 238
ROYALBLUE
#4169E1
65, 105, 225
BLUE
#0000FF
0, 0, 255
MEDIUMBLUE
#0000CD
0, 0, 205
DARKBLUE
#00008B
0, 0, 139
NAVY
#000080
0, 0, 128
MIDNIGHTBLUE
#191970
25, 25, 112
CORNSILK
#FFF8DC
255, 248, 220
BLANCHEDALMOND
#FFEBCD
255, 235, 205
BISQUE
#FFE4C4
255, 228, 196
NAVAJOWHITE
#FFDEAD
255, 222, 173
WHEAT
#F5DEB3
245, 222, 179
BURLYWOOD
#DEB887
222, 184, 135
TAN
#D2B48C
210, 180, 140
ROSYBROWN
#BC8F8F
188, 143, 143
SANDYBROWN
#F4A460
244, 164, 96
GOLDENROD
#DAA520
218, 165, 32
DARKGOLDENROD
#B8860B
184, 134, 11
PERU
#CD853F
205, 133, 63
CHOCOLATE
#D2691E
210, 105, 30
SADDLEBROWN
#8B4513
139, 69, 19
SIENNA
#A0522D
160, 82, 45
BROWN
#A52A2A
165, 42, 42
MAROON
#800000
128, 0, 0
WHITE
#FFFFFF
255, 255, 255
SNOW
#FFFAFA
255, 250, 250
HONEYDEW
#F0FFF0
240, 255, 240
MINTCREAM
#F5FFFA
245, 255, 250
AZURE
#F0FFFF
240, 255, 255
ALICEBLUE
#F0F8FF
240, 248, 255
GHOSTWHITE
#F8F8FF
248, 248, 255
WHITESMOKE
#F5F5F5
245, 245, 245
SEASHELL
#FFF5EE
255, 245, 238
BEIGE
#F5F5DC
245, 245, 220
OLDLACE
#FDF5E6
253, 245, 230
FLORALWHITE
#FFFAF0
255, 250, 240
IVORY
#FFFFF0
255, 255, 240
ANTIQUEWHITE
#FAEBD7
250, 235, 215
LINEN
#FAF0E6
250, 240, 230
LAVENDERBLUSH
#FFF0F5
255, 240, 245
MISTYROSE
#FFE4E1
255, 228, 225
GAINSBORO
#DCDCDC
220, 220, 220
LIGHTGRAY
#D3D3D3
211, 211, 211
SILVER
#C0C0C0
192, 192, 192
DARKGRAY
#A9A9A9
169, 169, 169
GRAY
#808080
128, 128, 128
DIMGRAY
#696969
105, 105, 105
LIGHTSLATEGRAY
#778899
119, 136, 153
SLATEGRAY
#708090
112, 128, 144
DARKSLATEGRAY
#2F4F4F
47, 79, 79
BLACK
#000000
0, 0, 0